CCS Guangzhou Branch

Addr: No.40, Bjingjiangxilu, Guangzhou, Guangdong Province
Post Code: 510235
Tel: 0086-020-89185888、89185999
Fax: 0086-020-89185800、89185900
Email :ccsgz@ccs.org.cn